ÇSGB Yetki Belgesi    Bugün Saturday, December 4, 2021
 
 İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti
 
 
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti 29 Aralık 2012 Tarih 28512 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin hesaplanmasında, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

Eğitim Merkezimiz 

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Danışmanlık,

Sözleşmeli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizleri

Konularında hizmet vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Uygulamaları

-Çalışanlara İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

-Risk Analizi Çalışma  Grubuna Eğitim

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Eğitim

-Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği Eğitimi

-Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi

-Ergonomi Eğitimi
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti
 hakkımızda
 süre hesapla
 faydalı linkler
 fotoğraf galerisi
 referanslarımız
 işyeri hekimliği hizmeti
 iş güvenliği uzmanlığı hizmeti
 risk analizi
 danışmanlık hizmetleri
 eğitim hizmetleri
 sertifikalarımız
 tüm içerikler
 rss içerik
 xml sitemap
 iletişim
makrosgb.com © 2014.Her hakkı saklıdır.
Adres : Atıfbey Mh. 2 Sk. No:10/A Gaziemir/İzmir
 Telefon :  +90 232 246 18 18 Telefon 2 :  +90 232 388 77 70 
 info@makrosgb.com